PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PLANOWANE WYŁACZENIA PRĄDU REJON ENERGETYCZNY SIEDLCE
PGE Dystrybucja
                    SA Oddział Warszawa
header
PGE Dystrybucja SA Odział Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
ZGŁASZANIE AWARII I USZKODZEŃ ORAZ BIEŻĄCE INFORMACJE O AWARIACH I PRACACH PLANOWYCH

Data
Obszar, gmina, miejscowość, nazwa ulicy,
Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis)
Godziny wyłączeń
OBSZAR - POSTERUNEK ENERGETYCZNY ŁUKÓW
27.05.2015
Środa
Miasto Łuków
Łuków
ul Łapiguz nr 110 i 110B
St. tr.
0353 Łuków Baza Drogowa
9.00 – 15.00
27.05.2015
Środa
Gmina Trzebieszów
Gołowierzchy nr od 4 do 145
Zembry 
St. tr.
0396 Gołowierzchy I
0397 Gołowierzchy II
0398 Gołowierzchy III
0402 Zembry II
9.30 – 16.30
28.05.2015
Czwartek
Gmina Adamów
Helenów nr od 1 do 11
Turzystwo 
St. tr. 
0090 Helenów I k/Woli G. obwód nr 1
 
8.30 – 14.30
28.05.2015
Czwartek
Gmina Łuków
Aleksandrów nr od 62 do 65
Łazy
 
St. tr. 
0765 Aleksandrów GS
 
8.00 – 14.30
29.05.2015
Piątek
Gmina Łuków
Aleksandrów nr od 19 do39
St. tr.
0290 Aleksandrów III
8.00 – 14.30
29.05.2015
Piątek
Gmina Łuków
Żdżary nr od 13 do 22 oraz 58 i 59
St. tr.
0581 Żdżary II obwód nr 3
8.00 – 14.30

02.05.2015

 

       Wtorek

Gmina Wola Mysłowska

 

Grudź nr od 1 do 85 

 

  Błażków nr od 1 do 15

St. tr.

 

0214 Grudź I

 

0215 Grudź II

 

0216 Błażków I
   8.00-18.00

02.05.2015

 

       Wtorek

Gmina Krzywda

 

Kasyldów nr od 1 do 23 

 

  Fiukówka nr od 59 do 61

St. tr.

 

0146 Kasyldów I obwód nr 1

 

0654 Kasyldów II obwód nr 2
    9.00-17.00

03.05.2015

 

        Środa

Gmina Łuków

 

Czerśl nr od 13 do 63

St. tr.

 

0259 Czerśl I
   8.00-14.30

03.05.2015

 

        Środa

Gmina Krzywda

 

Fiukówka nr od 45 do 56

St. tr.

 

0146 Kasyldów I obwód nr 1

 

0654 Kasyldów II obwód nr 2
   9.00-17.00

05.06.2015

 

       Piątek

Gmina Łuków

 

Aleksandrów nr od 19 do 39 

St. tr.

 

0289 Aleksandrów II
   8.00-14.30
Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością
przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach elektroenergetycznych
PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce informuje,że od dnia 01.02.2014 nastąpiła zmiana sposobu informowania odbiorców o wyłączeniach planowych. Ogłoszenia wieszane w formie papierowej zostały zastąpione szczegółową informacją zamieszczoną na stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 991.
 

Gmina Adamów