EDUKACJA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowie

 

 Przedszkole im. Misia Uszatka w Adamowie

 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie

 

Dyrektor:  Janusz Grochowski

 

Adres:  ul. Szkolna 4a, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 31 12

 

e-mail: psp.adamow@wp.pl

 

www.  zspadamow.edupage.org

 

Organ prowadzący:  Gmina Adamów

 

 

 

Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

 

 Przedszkole

 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleberga

 

 Gimnazjum im. Pułku 3 Strzelców Konnych

 

Dyrektor:   Pełniący obowiązki dyrektora Przemysław Sala

 

Adres:  Wola Gułowska 60, 21-481 Wola Gułowska

 

tel.: 25 755 02 08 (sekretariat); 25 755 80 59 (Dyrektor)

 

e-mail: zesp_wola@wp.pl

 

www.  szkola.wolagulowska.pl

 

Organ prowadzący:  Gmina Adamów

 

 

 

Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

 

 Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie

 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Adamowie

 

Dyrektor:  Stanisław Woś

 

Adres:  ul. Cmentarna 6, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 31 69

 

e-mail: zswadamowie@post.pl

 

www.zswadamowie.pl

 

Organ prowadzący:  Powiat Łukowski

 

 

 

Gimnazjum im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w Adamowie

 

Dyrektor:  Ryszard Kania

 

Adres:  ul. Szkolna 4, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 28 64

 

e-mail: gimnazjum@adamow.eu

 

www.  

 

Organ prowadzący:  Gmina Adamów

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zakępiu

 

Dyrektor:  Elżbieta Gontarz

 

Adres:  Zakępie 17a, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 46 27

 

e-mail: szkolazakepie@wp.pl

  http://www.spzakepie.pl/

Organ prowadzący:  Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” w Zakępiu

 

 

 

Niepubliczne Gimnazjum w Zakępiu

 

Dyrektor:  Elżbieta Gontarz

 

Adres:  Zakępie 17a, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 46 27

 

e-mail: szkolazakepie@wp.pl

  http://www.spzakepie.pl/

 

 

Organ prowadzący:  Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” w Zakępiu

 

 

 

Punkt Przedszkolny w Zakępiu

 

Dyrektor:  Elżbieta Gontarz

 

Adres:  Zakępie 17a, 21-412 Adamów

 

tel.: 25 755 46 27

 

e-mail: szkolazakepie@wp.pl

  http://www.spzakepie.pl/

Organ prowadzący:  Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” w Zakępiu

 

Gmina Adamów