POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu  łukowskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7 czerwca 2015 r. od godz. 14.00 w Domu Kultury – Pomnik C  ...więcej
2015-05-29 14:53:30


OTWARTE SPOTKANIE
Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" oraz Wójt Gminy zapraszają mieszkańców z GMINY ADAMÓW na spotkanie związane z przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020.   ...więcej
2015-04-18 00:39:05


Z DZIEJÓW RODU
Dwudniowa konferencja pod hasłem „HENRYK SIENKIEWICZ NAUCZYCIEL POKOLEŃ. Z DZIEJÓW RODU SIENKIEWICZÓW” odbyła się 7-8 marca w Domu Kultury Pomniku Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Przedstawiciele kilkudziesięciu Towarzystw Reg  ...więcej
2015-03-11 12:11:15


DYSKUTOWALI O WSPÓŁPRACY
Przedstawiciele  14. organizacji uczestniczyli w dorocznym, plenarnym spotkaniu organizacji działających na terenie naszej gminy. Zebranie odbyło się 26 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pełnomocnik Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami  ...więcej
2015-02-28 23:10:29


ZARZĄDZENIE NR 108/14 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.
ZARZĄDZENIE   Nr  108/14Wójta Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Pełnomocnika Gminy Adamów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z   ...więcej
2015-01-02 15:32:22


KONKURS FIO 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).Wysokość środków na finanso  ...więcej
2014-12-11 13:57:24


WARSZTATY KONSULTACYJNE
„Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy” to tytuł projektu, w którym uczestniczy Gmina Adamów.  Liderem projektu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, a partnerami: Stowarzyszenie Kawaleria i Urząd Gminy Jordanów. W dniach 15 i 16   ...więcej
2014-10-22 14:05:32


SPOTKANIE STOWARZYSZEŃ Z MŁODZIEŻĄ UKRAIŃSKĄ
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Adamowie zaprosiło  przedstawicieli Stowarzyszeń działających w Gminie Adamów na spotkanie z  młodzieżą Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie i Ukraińskiego Gimnazjum w Równem. Spotkanie  ...więcej
2014-10-12 11:29:53


DROGI DEMOKRACJI
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Adamowie realizowało projekt „Drogi demokracji: Adamów – Równe” finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu: Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży. Od 28 września do  ...więcej
2014-10-09 12:09:10


OGŁOSZENIE WYNIKÓW GMINNEGO KONKURSU GRANTOWEGO
Ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu Grantowego dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Adamów Informujemy, iż dobiegła końca ocena merytoryczna wniosków złożonych przez lo  ...więcej
2014-09-01 21:39:46

Pokazano 1 - 10 z 20
następne

 

Gmina Adamów