POWIATOWE FORUM NGO
Organizacje pozarządowe z gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski oraz miasta Stoczek Łukowski spotkały się 7 czerwca br. w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej na Powiatowym Forum NGO. Swój dorob  ...więcej
2015-06-09 08:31:12


ZAWIADOMIENIE VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW
ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję na dzień 9 czerwca 2015 r. /wtorek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów VI zwyczajną sesję R  ...więcej
2015-06-09 08:26:44


IV WOJEWÓDZKIE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI
Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi, pokazy musztry kawaleryjskiej czy czempionat koni to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów na imprezę w Borkach w dniu 7 czerwca 2015 r. Szczegółowy program…   ...więcej
2015-06-05 09:41:52


MAJÓWKA MYŚLIWSKA…
Myśliwi z okręgu siedleckiego spotkali się na corocznej Majówce Myśliwskiej w Woli Gułowskiej 31 maja 2015 r. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Ko  ...więcej
2015-06-02 11:52:08


FESTYN RODZINNY JUŻ ZA NAMI…
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn „Najlepiej z rodziną” zorganizowany przez Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków pod patronatem Wójta Gminy Adamów Sławomira Skwarka. W organizację imprezy włączyły się szko  ...więcej
2015-06-01 11:25:43


WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
W związku z kończącą się 31 grudnia 2015 r. kadencją ławników sądów powszechnych 2012-2015 Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Adamów z prośbą o dokonanie naboru kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie.  ŁAWNIKIEM MOŻE ZO  ...więcej
2015-06-01 11:23:06


INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ....
Ogłoszenie o naborzeGmina Adamów  informuje , że w okresie od 01.06.2015r. do 19.06.2015r. prowadzi nabór uczestników do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,,Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, realizacji zadania   ...więcej
2015-05-29 15:24:24


POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu  łukowskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7 czerwca 2015 r. od godz. 14.00 w Domu Kultury – Pomnik C  ...więcej
2015-05-29 14:58:55


CZERWCOWE BADANIA ROLNE
W miesiącach czerwcu i lipcu b.r., podobnie jak w latach poprzednich, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie - w wylosowanych gospodarstwach rolnych w kraju -ankietowe badania rolne:- Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),- Badanie pogłowia bydła, o  ...więcej
2015-05-29 14:51:36


ZBLIŻA SIĘ OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2015R.
W dniu 15 czerwca 2015r. upływa termin złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015r. Do tego dnia, tj. 15 czerwca 2015r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do  ...więcej
2015-05-28 13:35:22

Pokazano 1 - 10 z 254
następne

 

Gmina Adamów